The Gay and Lesbian Travel Center

 

 

Custom Search

 

 

 

 

 

World Electrical Voltage Chart


Afghanistan 220V Kuwait 220V
Algeria 110/220V Laos 220V
Angola 220V Lebanon 110/220V
Antigua 220V Liberia 110V
Argentina 220V Libya 110/220V
Aruba 110V Luxembourg 110/220V
Australia 240V Macao 220V
Austria 220V Madeira 220V
Azores 110/220V Majorca 110/220V
Bahamas 110V Malawi 220V
Bahrain 220V Malaysia 220V
Bangladesh 220V Malta 220V
Barbados 110V Martinique 220V
Belguim 110V/220V Mexico 110V
Belize 110/220V Nepal 220V
Bermuda 110V Netherlands 220V
Bolivia 110/220V Netherlands Antilles 110/220V
Bosnia 220V New Caledonia 220V
Botswana 220V New Zealand 220V
Brazil 110/220V Nicaragua 110V
Bulgaria 220V Niger 220V
Burma 220V Nigeria 220V
Burundi 220V Norway 220V
Cameroon 110/220V Okinawa 110V
Canada 110V Oman 220V
C. African Republic 220V Pakistan 220V
Chad 220V Panama 110V
Chile 220V Paraguay 220V
China 220V Peru 110/220V
Columbia 110V Philippines 110/220V
Costa Rica 110V Poland 220V
Cuba 110V Portugal 110/220V
Cyprus 220V Puerto Rico 110V
Czech Republic 220V Qatar 220V
Denmark 220V Romania 220V
Dominican Rep. 110V Russian Federation 220V
Ecuador 110V St. Lucia 220V
Egypt 220V St. Marten 110/220V
El Salvador 110V St. Vincent 220V
Ethiopia 220V Saudi Arabia 110/220V
Fiji 220V Senegal 110V
Finland 220V Seychelles 220V
France 220V Singapore 220V
French Guiana 220V South Africa 220V
Gambia 220V Spain 110/220V
Germany 220V Sri Lanka 220V
Ghana 220V Sudan 220V
Gibraltar 220V Surinam 110V
Greece 220V Swaziland 220V
Greenland 220V Sweden 220V
Granada 220V Switzerland 220V
Guatemala 110V Syria 220V
Guinea 220V Tahiti 110V
Guyana 110V Taiwan 110V
Haiti 110V Tanzania 220V
Honduras 110V Thailand 220V
Hong Kong 220V Trinidad and Tobago 110/220V
Hungary 220V Tunisia 110/220V
Iceland 220V Turkey 110/220V
India 220V Turks & Caicos Island 110V
Indonesia 110/220V Uganda 220V
Iran 220V Upper Volta 220V
Iraq 220V Uruguay 220V
Ireland 220V United Kingdom 220V
Israel 220V USA 110V
Italy 110/220V U.S. Virgin Islands 110V
Ivory Coast 220V Venezuela 110V
Jamaica 110V Vietnam 110/220V
Japan 110V Yemen 220V
Jordan 220V Zaire 220V
Kenya 220V Zambia 220V
Korea 110/220V Zimbabwe 220V

 

 

2017 Gay Calendars

 

 

Gay DVD Bestsellers

 

 

Home   Hotels   Travel Insurance   Links   Add URL   Link To Us   Advertise   Site Map   Privacy Policy   Disclaimer   Contact Us

 

Lodging Operators - Add Your Hotel Listing     Travel Operators - Add Your Tours & Packages

 

Gay Journey, PO Box 573, McKinney, Texas 75070

 

Last Updated: 11/22/11

 

Copyright  2002-2016 Gay Journey / American Dimensions - All rights reserved